Home >> קורסי לימוד
קורסי לימוד          
 

קורסים חדשים - סמסטר אביב 2023 

 

מדרשת הכרם 

מדרשת הכרם הינה מיזם משותף של קהילת הכרם ומדרשת שכטר, שהינה שלוחה של מכון שכטר למדעי יהדות בירושלים.
 
מתחילת שנות ה-90 הציעה מדרשת שכטר קורסים בלימודי יהדות לעולים מרוסיה. כיום, מציעה מדרשת שכטר  קורסים ביהדות לכלל הציבור בארץ ובחו"ל. קורסים אלה, מבוססים על לימוד המקורות והתעמקות במשמעויות ובערכים המשתמעים מהם, מנקודת מבט ביקורתית-הסטורית.

 

מדרשת הכרם -  2 קורסים חדשים לסמסטר סתו  תשפ"ג

 
 
 
בהתאם להנחיות משרד החינוך, לכל קורס ‏נדרשים לפחות 10 נרשמים שיהיו נוכחים ‏פיזית בכיתה. מותר כל מספר של משתתפים ‏בזום, אך לא יהיו נמנים במספר זה. לא נוכל ‏לקיים קורס עם פחות מ-10 משתתפים ‏המחויבים להשתתף בלימודים בכיתה.
 
השתתפות בזום: על מנת לעודד ההשתתפות ‏בכיתת הלימוד, תושבי כרמיאל/משגב הרוצים ‏להשתתף בזום ידרשו לשלם תוספת של ‏‏50%. במקרה של מחלה או נסיבות מיוחדות, ‏תושבי האזור יכולים להשתתף בזום על בסיס ‏הודעה מראש ללא תוספת עלות.‏‎ ‎השיעורים יהיו ‏זמינים בזום למשתתפים מחוץ לאזור ללא ‏תוספת עלות.‏
 
פרטים על הרשמה נמצאים למתה
 
 
להבהרות נוספות: 052-269 3758 או במייל: midrasha@hakerem.net
 
 
 

 ימי שלישי  21.2.23 - 13.6.23

השיעורים מתחילים בשעה 18:15 ומסתיימים בשעה 20:30

'הספרות העברית המודרנית משוחחת עם מקורותיה'

המרצה: הרבה ד"ר סגלית אור

אנו רגילים לדיונים בסוגיות ודילמות עכשוויות ברשתות החברתיות, במאמרי דעה בעיתונות, ובשיחות ‏סלון. אך רבות מהסוגיות הללו אינן חדשות, ולכן הן זוכות להתייחסויות מגוונות ומעניינות במקורות ‏היהודיים הקלאסיים. בקורס נעלה סוגיות אקטואליות בתחומים מגוונים ונראה דעות שונות לגביהן ‏דרך טקסטים מסוגות ותקופות שונות.‏
 
 
שיעור מס' תאריך נושא ההרצאה
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
   
  1.  
    ‏ 
  1.  
   
7.
 


 
8.

 
 
9.

 
 
10.


 
 
11.

 
 
12.

 
 
  
 
 
 
 

ימי חמישי 23/02/23 - 15/06/23

השיעורים מתחילים בשעה 18:30 ומסתיימים בשעה 20:45

"צלם א־להים":

שורשי הרעיון של כבוד האדם והתפתחותו עד ימינו

המרצה הראשי: הרב ד"ר אבי קדיש

‏"רבינו שלמה יצחקי (רש"י) הוא הדמות הנערצת ביותר על בני העם היהודי מאז תקופת המקרא, והוא הטביע חותם בל ‏יימחה על התרבות היהודית, יותר מכל אדם אחר מאז חתימת התלמוד" (מדברי הפתיחה של פרופ' אברהם גרוסמן ‏לספרו על רש"י). בקורס זה נפגוש את יצירתו, ואת הדמות האנושית המרשימה והאהובה שמשתקפת מתוך יצירתו ‏ויצירתם של תלמידיו.‏
 
 
  תאריך

נושא ההרצאה   
     
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
 
 
 
ש''ח רישום ותשלום
120‎    קורס מלא – חברי קהילת הכרם
240‎    קורס מלא – לקהל הרחב
30‎    שיעור בודד – חברי קהילת ‏הכרם
60‎ ‎   שיעור בודד – לקהל הרחב
50%‎    תוספת עלות עבור תושבי כרמיאל/משגב ‏       המשתתפים בזום (ראה הערה)‏
  הנחות
50%   על קורס שני (באותו הסמסטר)‏
50%   בן/בת זוג כנרשם/ת שני/ת 
50%   רישום לכל השנה (2 סמסתרים)
50%   חבר מביא חבר 1
50% "איש מאמת" (אחד בלבד לכל קורס)‏‎ 2
    הערה: ניתן לנצל רק הנחה אחת בכל ‏סמסטר/ קורס.
  אמצעי תשלום
11-174-2036861            העברה בנקאית ‏‎‎
  צ'ק: להפקיד בתא הגזבר 
055-6671593‎ ביט ופייבוקס  ‏
  המוטב בכל המקרים:"קהילת הכרם כרמיאל"
 
midrasha@hakerem.net למידע נוסף:   052-2693758
 
1. חבר מביא חבר: הנחה זו תינתן למשתתפים ותיקים המביאים משתתף חדש שלא למד אצלנו בעבר.

2. איש אימות: לפי דרישת משרד החינוך, נדרש אדם שיהיה נוכח בפועל בפעילות שאינו עובד העמותה או מתנדב בה. המעוניינים למלא תפקיד חיוני זה מתבקשים לייצור עמנו קשר.

 

    
Kehilat Hakerem Karmiel
The Masorti Congregation of Karmiel

Spitzer Center, 4 Sheizaf  St,
POB 568, Karmiel 2161402

קהילת הכרם כרמיאל
הקהילה המסורתית של כרמיאל
 
Telefax: 972-4-9582613 
 
Top page
    Top page