Home >> תפילות - טקסי בר/בת מצווה
 

תפילות - טקסי בר/בת מצווה


תפילות
 
בתנועה המסורתית אנו מאמינים שההלכה מחייבת את העם היהודי ואנו שואפים לשמור עליה כמיטב יכולתנו. בה בעת, אנו מאמינים שההלכה היא תהליך דינמי שמושפע מכתבי הקודש של המסורת שלנו כפי שפורשו על ידי דורות של רבנים וחכמים ומהתנאים המשתנים של חיינו היומיומיים. מטרתנו היא לחפש אחר האיזון בין המסורת והשינוי בסדר החיים כדי להפוך את ההלכה לרלוונטית ולכוח שחותר להפוך את עולמנו לעולם טוב יותר.

סגנון
אם אתם רגילים לבית כנסת אורתודוקסי, התפילות בבית הכנסת של קהילת הכרם יהיו דומים למה שאתם מורגלים. ההבדל העיקרי שבו תבחינו (בנוסף לשינויים קלים בספרי התפילות) הוא שגברים ונשים יושבים בצוותא, והן גברים והן נשים משתתפים באופן מלא בתפילות. רבים מחברי הקהילה הם בעלי יכולת להוביל את התפילות, לקרוא בתורה ובהפטרה ולשאת דרשות.

שעות התפילה הסדירות
קהילת הכרם מקיימת בשבתות ובחגי ישראל תפילות ערבית ושחרית וכן בהזדמנויות שונות במהלך שנה, כמו יום העצמאות, יום השואה או תפילות שנערכות כדי לאפשר לחברי הקהילה לומר קדיש.

תפילות ערב שבת וחג
זמני תפילות ערב שבת וחג משתנות במשך השנה. אנא בדקו בחדשות המתגלגלות לשעת תחילת התפילה בשבוע זה.

תפילות שחרית בשבת ובחג: 09:00
טקסי בר/בת מצווה
 
קהילת הכרם חוגגת בשמחה עם משפחות רבות את הגעתם של בניהם לגיל 13 ובנותיהם לגיל 12. משפחות בני/בנות המצווה, הן חברי קהילה ותיקים והן כאלה שמתנסים לראשונה בתפילה בבית כנסת, זוכים לליווי של הרב ושל מורה בני/בנות המצווה וליחס החם מצדם של חברי הקהילה.
 
טקס מעגל חיים זה נחגג על פי משאלותיהם של בני המשפחה ויכולים לכלול את המרכיבים הבאים:
  • טקס הנחת תפילין על ידי בר/בת המצווה בפעם הראשונה ביום שני או ביום חמישי בתפילת שחרית.
  • בתפילת קבלת שבת ביום שישי בערב הם יכולים להוביל את הקידוש והם, או בן משפחה אחר יכולים להוביל את תפילת קבלת שבת.
בשבת בבוקר, הם יעלו לתורה וישתתפו בתפילות באופנים נוספים. הם יכולים להוביל את התפילות, לקרוא בתורה ו/או בהפטרה ולשאת דרשה. בר/בת המצווה מגדירים בעצמם את היקף השתתפותם בתפילות.
 
לימוד לקראת הטקס
 
חוג בני מצווה מתקיים מדי שבוע בשעה שלפני קבלת שבת. הילדים משתתפים בחוג במשך ארבעת החודשים שלפני הטקס. מנחה החוג מקיים דיון על נושאים שונים, כמו משמעות הטקס והאופן שבו הוא מתנהל, מבנה התפילות ו"תיקון עולם".
  
* מיומנויות הקשורות לבית הכנסת
* חשיבות מצוות הצדקה,
* היכרות עם המשמעות של פריטים כמו טלית, תפילין ומזוזה.

 
קהילת הכרם מברכים משפחות חילוניות בהכרות ליהדות המסורתית. אפשר גם כן לכל בני משפחות של בני/בנות המצווה המעוניינים להשתתף בטקסים.

לפרטים נוספים צרו קשר עם ג'ולי לנדאו, יו''ר הקהילה בדואר האלקטרוני 
julielandau22@gmail.com
 
    
Kehilat Hakerem Karmiel
The Masorti Congregation of Karmiel

Spitzer Center, 4 Sheizaf  St,
POB 568, Karmiel 2161402

קהילת הכרם כרמיאל
הקהילה המסורתית של כרמיאל
 
Telefax: 972-4-9582613 
 
Top page
    Top page